قوانین مرتبط با شماره فاکتورهای الکترونیکی در سامانه مودیان

شماره فاکتور الکترونیکی سامانه مودیان

قوانین مرتبط با شماره فاکتورهای الکترونیکی در سامانه مودیان

فهرست مطالب

 

پس از الزامی شدن سامانه مودیان و تغییرات صورت گرفته در بازه زمانی تیر و مرداد 1402، سوالات زیادی بابت شماره فاکتور در اذهان کاربران نرم افزار واسط کاریا حساب به وجود آمد که در این مطلب میخواهیم به همه ی این سوالها پاسخ دهیم.

-تعداد ارقام شماره فاکتور در سامانه مودیان چند کاراکتر باید باشد؟

شماره فاکتور در سامانه مودیان حتما باید 10 رقم باشد نه بیشتر و نه کمتر، بطور مثال اگر فاکتور شماره 1 را میخواهید ثبت کنید باید بصورت 0000000001 ثبت نمایید.

-آیا از حروف و کاراکترهای خاص می توان در شماره فاکتور الکترونیکی استفاده نمود؟

بر خلاف باور خیلی از حسابداران، سامانه مودیان به هیچ عنوان اجازه ثبت شماره صورتحساب با حروف را به کاربران نداده است و استفاده از کاراکترهایی به غیر از اعداد ازجمله  ( – + . / Ab و …)  غیر مجاز می باشد.

-از شماره چند، فاکتورها را در سامانه مودیان باید ثبت کنیم؟

متاسفانه خیلی از کاربران به اشتباه از ادامه صورتحساب های قبلی که به صورت سنتی فاکتور صادر میکردند در فاکتور های الکترونیکی استفاده نموده اند. که این مورد کاملا اشتباه می باشد و شماره فاکتور های سامانه مودیان هیچ ارتباطی به فاکتور های قبلی ندارد و مودیان باید از شماره 0000000001 اقدام به ثبت فاکتور نمایند.

-آیا هر سال باید شماره فاکتور های خود را مجدد از اول شروع کنیم؟

اینکه فکر کنیم هر سال شماره فاکتور ها باید مجدد از 0000000001 شروع شود یک باور کاملا اشتباه می باشد و مودیان باید از ادامه آخرین شماره فاکتور در سال قبل اقدام به صدور صورت حساب نمایند بطور مثال اگر آخرین فاکتور شما در سال قبل 0000000095 بوده اولین فاکتوری که در سال جدید باید درج نمایید شماره 0000000096 می باشد.

-محدودیت تقدم تاخر شماره فاکتور همچنان در صورتحسابهای الکترونیکی نیز پابرجا می باشد؟

در دستورالعمل سامانه مودیان موضوعی در خصوص عدم حساسیت سازمان بابت تقدم و تاخر صورتحساب ها مشاهده نشده، به همین دلیل پیشنهاد میگردد همچنان رعایت تقدم و تاخر شماره فاکتور و تاریخ در دستور کار قرار داشته باشد.

-قوانین مربوط با ترتیب شماره فاکتور های ابطالی، اصلاحی و برگشت از فروش به چه صورت می باشد؟

در فاکتور های ابطالی، اصلاحی و برگشت از فروش همانند فاکتور های عادی یک شماره سریال 10 رقمی به آن باید تخصیص داد از این رو شماره این فاکتور ها در کنار سایر فاکتور ها قرار میگیرد، بطور مثال شمار فاکتور 0000000001 را بصورت اصلی ثبت نموده ایم برای ابطال آن باید از آخرین شماره ی آزاد استفاده نماییم که فرضا 0000000002 می باشد و برای صدور مجدد فاکتور باید از شماره 0000000003 استفاده نماییم.